Єлизавета Шунько

Лідер напряму

член-кореспондент НАМН України,
доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри неонатології НМАПО імені П.Л. Шупика,
голова комітету неонатології УАПС

Київ, Україна