Наталія Зелінська

Лідер напряму

кандидат медичних наук, доцент,
кафедра педіатрії №2 Вiнницького нацioнального медичного унiаерситету iмені М.I. Пирогова

Київ, Україна