Марина Маменко

Голова організаційного комітету

доктор медичних наук, професор,
декан педіатричного факультету НМАПО імені П.Л.Шупика,
голова правління Української Академії Педіатричних Спеціальностей

Київ, Україна